หลักเกณฑ์การประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
หลักเกณฑ์การประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน.pdf |
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,523